Author Topic: Citiranje postova na forumu  (Read 10007 times)

Offline Goci

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2772
Citiranje postova na forumu
« on: October 21, 2009, 03:22:00 PM »
Par napomena oko citiranja postova.

1. Suvišno je citirati celokupan prethodni (poslednji) post. Jednostavno odgovorite, jasno će biti iz konteksta da se vaš komentar odnosi na prethodni. Dakle koristiti dugme Reply, a ne Quote.

2. Ima smisla citirati celeokupan komentar onda kada on nije poslednji (već je neki od ranijih) kako bi se znalo na šta se vaš komentar odnosi.

3. Ima smisla citirati prethodni (poslednji) komentar kada se želi naglasiti neki deo, bilo da je to brisanjem ostatka ili boldiranjem važnog dela ili...

4. Citirani komentar ili deo komentara se ne sme menjati.

5. Ako je ikako moguće izbegavajte citiranje celokupnog komentara koji već u sebi sadrži drugi citat. To je nepotrebno dupliranje podataka.

6. Ako citirani komentar sadrži sliku koja nije naročito bitna na ono što ste vi hteli citiranjem naglasiti - obrišite je.
« Last Edit: December 17, 2009, 11:28:06 PM by Goci »