Author Topic: KAKO IZABRATI ŠTAP I OSTALE DELOVE MUŠIČARSKOG PRIBORA  (Read 3018 times)

Offline Mixmaster

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6150
KAKO IZABRATI ŠTAP I OSTALE DELOVE MUŠIČARSKOG PRIBORA
« on: December 31, 2005, 09:19:36 AM »
KAKO IZABRATI [TAP I OSTALE DELOVE MU[I^ARSKOG PRIBORA


SKLAD KAO IDEAL

U po~etku savreme­ne proizvodnje mu{i~arski {tapovi su bili izra|iani od bambusovih traka sle­pljenih u obliku {estougaonika. Proces proizvod­nje takvih {tapova bio je na­poran i dugotrajan, a kvali­tet je zavisio od raspolo`i­vog materijala. Po{to je jedini kvalitetan bambus dolazio iz provincije Guangdong u Kini, zapadnim proizvo|a~ima nije bilo lako da ga uvoze, zbog ne­stabilnih politi~kih odnosa sa ovom, tada socijalisti~kom ze­mljom. Zato nije ni ~udno {to je fiberglas, ubrzo po pojavljiva­nju na tr`i{tu, skoro potpuno potisnuo bambus. Sistem proizvodnje je precizniji, kvalitet ujedna~en a cena prihvatljivija. Ali, tehnoloski na­predak je bio brz, ta­ko da se danas {ta­povi od ~istog fiber­glasa smatraju naj­skromnijim i zato su i najjeftiniji. Unos grafita (ugljenika) u konstrukciju {tapo­va, u~inio ih je ja~im i lak{im nego ikada. Zahvalju­ju}i grafitu, proizvodnja najrazli~itijih modela sa {irokim spek­trom razli~itih performansi, namenjenih razli~itim ukusi­ma i potrebama, izuzetno je pojednostavljena.


Ivan Ran|elovi}

Ostatak ovog korisnog članka je u odgovarajućem delu sajta

Offline ducia

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 113
Re: KAKO IZABRATI [TAP I OSTALE DELOVE MU[I^ARSKOG PRIBORA
« Reply #1 on: January 07, 2006, 12:26:56 AM »
Zasto se ovaj tekst ne bi nasao u artiklima?
ponosni clan PRCa

Offline dr.lucky

 • Founding father
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2068
 • Flyfishing or Death
  • musicarenje
Re: KAKO IZABRATI [TAP I OSTALE DELOVE MU[I^ARSKOG PRIBORA
« Reply #2 on: January 07, 2006, 10:17:04 AM »
Sređeno i prebačeno u deo Articles
Ljudski mozak je ko potok, što plići, to bistriji